Em chưa thử mix thế này bao giờ. Mong các chị tư vấn giúp