Động tác 1:Tư thế chuẩn bị: quỳ gối, 2 chân tách rộng bằng vai, 2 tay xuôi theo thân. Thả lỏng toàn thân (hình 1).
Hít sâu, nhẹ nhàng nghiêng người sang bên phải - thở ra, tay và vai thả lỏng. Mặt hướng lên trần (hình 2). Hít sâu, từ từ trở về tư thế ban đầu. Thực hiện 3 lần. Sau đó đổi bên.
Động tác 2:
Tư thế chuẩn bị: quỳ gối, 2 chân tách rộng bằng vai. 2 bàn tay đan sau gáy, mở rộng vai (hình 3). Vươn dài tay trái, nghiêng người sang bên phải - thở ra, mặt hướng lên trần (hình 4). Hít sâu, từ từ trở về tư thế ban đầu. Thực hiện 3 lần. Sau đó đổi bên.
Động tác 3:
Tư thế chuẩn bị: quỳ gối, 2 chân tách rộng bằng vai, 2 tay xuôi theo thân. Thả lỏng toàn thân (hình 1).
Hai bàn tay đan vào nhau đưa lên cao, lòng bàn tay ngửa, 2 cánh tay ép sát mang tai - hít sâu (hình 5). Từ từ nghiêng người sang phải - thở ra, mặt hướng lên trần (hình 6). Hít sâu, trở về tư thế ban đầu. Thực hiện 3 lần. Sau đó đổi bên.