Video dạy đánh cú gài bóng lên lưới


Mục tiêu thứ nhất của bạn luôn luôn là độ sâu. Lý tưởng là, cố gắng đánh cho bóng rơi xuống trong vòng 1m20 cách đường biên cuối sân của đối thủ, như vậy bạn ép anh ta phải lui lại và tự cho mình nhiều thời gian để lên lưới và để phản công lại cú đánh tiếp theo của anh ta. Trái lại, nếu bạn đánh một cú approach ngắn, với bóng tưng mạnh, bạn giảm thời gian để phản công cú kế tiếp và tự đặt mình vào thế phòng thủ, mặc dù bạn đứng gần lưới hơn.
www.2dep.net - Dien dan thoi trang FLVPlayer