Em đang có người nhà bên Nhật, cuối tuần này về, em có nhờ mua 01 cây Wilson.. Vừa gọi về hỏi em là có 2 loại vợt:
- Vợt sân đất cứng, sân đất mềm (dùng loại bóng cứng bóng mềm) mua loại nào? em vào nhờ các bác có kinh nghiệm mua vợt bên japan thì chọn loại nào về phù hợp với VN, cám ơn các bác nhiều nhiều.