Cùng bình luận về kết quả Bước nhảy hoàn vũ 2012 Tuần 6 - Video phần thi của 7 cặp đôi và kết quả Bước nhảy hoàn vũ 2012 Tuần 6 ngày 29/4/2012 :

Cặp đôi được yêu thích nhất Tuần 5: Anh Thư – Teodor Mitkov Zlatarev

MS 07: Người mẫu Trương Nam Thành – Elena Hristova Hadzihristova: Quickstep, Jive (36 điểm) - You’re the one that i want (Phim Grea)
MS 08: Diễn viên Vân Trang – Vasil Stoyanov Yovchev: Vasil (35 điểm) – Asi se baila em tango (Phim Take the lead)


MS 04: Diễn viên Huỳnh Đông – Rusina Boncheva Stefanova: Salsa (32 điểm) - (Now i have) The time of my life (Phim Dirty Dancing)MS 01: Người mẫu – diễn viên Anh Thư – Teodor Mitkov Zlatarev: Paso (37 điểm) - Rider March (Phim Indiana Jones)


MS 03: Ca sĩ Phương Thanh- Ivan Nedyalkov Raikov: (35 điểm) The Marsk of Zoro - Spanish Tango (Phim The Marsk of Zoro)


MS 06: Ca sĩ Minh Quân – Nikoleta Ilkova Petrova: (37 điểm) – Come what may (Phim The Moulin Rouge)MS 10: Ca sĩ Minh Hằng -Atanas Georgiev Malamov: Rumba (39 điểm) - You’re my everything (Phim Dance whith me)


Kết quả Bước nhảy hoàn vũ 2012 Tuần 6 ngày 29/4/2012:

Cặp đôi bị loại: Huỳnh Đông – Rusina Boncheva Stefanova