Video bọn Trung Quốc đánh nhau dã man, Bạo động ở Trung Quốc