Đan ống to hay đan quây, đan vòng,... thường dùng để đan mũ, đan khăn hai lớp, đan phần thân áo liền không cần khâu ráp nối, đan ống tay,..

Dụng cụ đan thường là kim vòng, hoặc bộ kim hai đầu gồm nhiều kim. Đây là cách đan ống to bằng kim vòng:

HOW TO KNIT ON CIRCULAR NEEDLES VIDEO - YouTube