Hướng dẫn chị em đan mũ lenEm mũ này cực đáng yêu, rất chi là ...mùa đông


Chart key

Cho trẻ sơ sinh

Cho trẻ con

Cho người lớn

Cho người...lớn hơn


Mong chị em thảo luận thêm tại đây