Kiểu búi tóc tết trễ xuống dưới tai giúp gương mặt các bạn nữ trông nổi bật và thật rạng rỡ...

hia tóc làm đôi theo chiều ngang. Bím phần tóc trên lại qua một bên.
Cuộn tròn lại, dùng kẹp tăm cố định. Bím phần tóc phía dưới lại.
Kéo sang bên tóc đã cuộn, dấu đuôi tóc vào phần tóc cuộn. Cài kẹp tăm cố định.
Cài thêm một chiếc kẹp hay lược xước cho đẹp.
Kiểu tóc này trông rất dịu dàng, nữ tính đấy!
Theo Mực tím