Nên dùng loại thuốc duỗi tóc nào là tốt nhất các mẹ? Loại thuốc nào không làm sơ tóc nhỉ? Các mẹ hay dùng loại thuốc duỗi tóc nào?