Mình có gương mặt trái xoan, chưa biết để kiểu tóc như thế nào để phù hợp mong anh chị tư vấn.