Hướng dẫn búi tóc bím cuộn


Chia tóc làm đôi, bím từ đỉnh đầu xuống.
Bím đến hết tóc.
Cuộn tròn bím lại, dùng kẹp tăm cố định.
Làm phần tóc còn lại tương tự.

Kiểu tóc này thật dễ thương phải không nào?