Các chị cho e hỏi thuốc ép và nhuộm tóc davines giá cả thế nào? Thuốc ép davines, livegain cái nào tốt hơn?