Em đang muốn làm duỗi phồng càn các chị tư vấn: Duỗi phồng bao nhiêu tiền một đầu các chị? mặt em hơi vuông có làm duỗi phồng được ko? Làm ở đâu thì đẹp và uy tín?