Cắt tóc xinh cho cô gái

Dùng chuột để lựa chọn các loại kéo, mỹ phẩm và thực hiện việc làm đẹp cho cô gái trẻ.
Flash Games SWF Player