Đây là video mình vô tình tìm được trên mạng, ghé qua mấy diễn đàn thấy họ cũng bàn tán về cái này. K biết trung tâm thể dục thẩm mỹ nào mà hiệu quả vậy. Chị em nào biết hay đã thử rồi cho nhận xét đi