Em ngồi văn phòng nhiều nên vòng 2 hơi to, các phần khác thì đều rất ổn. Em có thể chọn những trang phục nào để không bị lộ bụng?