Da mặt tôi có rất nhiều các đốm nâu kiểu tàn nhang. Mùa hè bị nặng hơn, xin tư vấn cho tôi cách làm mất đi các nốt này