Có chị nào đến Trung tâm thẩm mỹ y khoa và spa Glamour World chưa? Trung tâm thẩm mỹ y khoa và spa Glamour World có thực hiện tẩy lông vĩnh viễn ko các chị?