Tôi đi phun màu môi được 7 năm rồi, nhưng đến tuổi này (37 tuổi) màu môi phun đó không còn phù hợp. Tôi muốn tẩy đi để dùng son. Xin bác sĩ tư vấn, tôi có thế xóa màu môi đã phun bằng cách nào và có ảnh hưởng gì tới sức khỏe cũng như thẩm mĩ hay không?