Em bị quần thâm ở mắt đã khá lâu, em dùng khá nhiều cách để trị nhưng chưa được. Em muốn hỏi chi phí cho việc chữa quần thâm là bao nhiêu? Và trị rồi thì có khỏi hẳn được ko?