__________________
Shop gà cựa http://5giay.vn/showthread.php?p=41591932#post41591932

Bán em gà xám, sắp rớt lông trạng 2k5

http://5giay.vn/showthread.php?t=1945665