Mang thai ăn nhiều trứng ngỗng có tốt không?

Tôi đang mang thai ở tuần thứ 32, người ta nói trong thời kỳ mang thai ăn nhiều trứng ngỗng rất tốt, điều đó có đúng không và nên ăn bao nhiêu là đủ. Xin nhờ ban tư vấn giúp tôi.