Đầm bầu, váy bầu đẹp đây các mẹStylist – Photographer: 7SCV
Người mẫu: Diễn viên Ốc Thanh vân