Thảo luận: Người giúp việc (Osin) và ông chủ nhà? Biết bao chuyện tan cửa nát nhà vì chủ nhà và người giúp việc quan hệ với nhau, tình cảm với nhau... mời các bác cùng chém gió