Khi một trong hai người có những phút "ngoài chồng, ngoài vợ", phần lớn, không khí gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng. Và chuyện có nên tha thứ hay không vẫn là câu hỏi khó đối với những người trong cuộc. Còn theo các bạn???