Tôi đã dùng Tây Thi được 10 ngày, vậy phải dùng bao nhiêu lâu nữa thì mới có hiệu quả, bạn nào đã từng sử dụng sản phẩm này có thể cho tôi biết 1 số thông tin về Sp, cũng như lưu ý khi sử dụng Sp và kết quả sau khi sử dụng sản phẩm, tôi xin cảm ơn