Làm ơn giúp em cách chữa đau răng nhanh nhất, có thuốc gia truyền hay phương pháp gì chứa đau răng nhanh khỏi ko giúp em với. Xin cảm ơn!