Các anh chị giải thích giúp công dụng và khi nào sử dụng chế độ 'D+' và 'D-' trên hộp số Toyota Vios. Tôi định mua xe số tự động, nhưng chưa sử dụng số tự động nên không rõ