Cháu vừa bị sốt virut và nhiễm khuẫn đường ruột! Cháu bị sút cân! Nay cháu đang trong giai đoạn hồi phục! Xin được tư vấn về chế độ dinh dưỡng và thuốc bổ để cháu bình phục sức khoẻ trở lại bình thường. Thanks!