Dùng nước xương khuấy bột sẽ có nhiều dinh dưỡng, đúng hay sai các chị?