Hướng dẫn đàn và thêu Mũ cho bé gái, các mẹ hãy làm xem có được ko nhé
Mũ này mình móc lâu rồi, giờ nghỉ trưa mình up cách móc lên đây

Để móc mũ này thì các bạn móc theo chart mũ cơ bản (bằng mũi kép) link bài đã có hướng dẫn ở đây

Sau đó móc 4 hàng bằng mũi kép lên và xuống liên tục bằng len sẫm màu hơn để làm đai mũ

Rồi móc thêm 1-2 hàng mũi kép nữa là móc mũi đơn (hạt gạo) để làm vành mũ

Sau đây là hướng dẫn móc cụ thể một mũ cho bé khoảng 2-4 tuổi tùy tay (để chắc chắn thì bạn nên đo đường kính --> chu vi mũ --> vòng đầu của bé, cách thêm thì cứ thêm theo cơ bản thôi)

Dùng len màu hồng phấn

Móc 3-4 mũi xích, nối thành vòng tròn.

Vòng 1: móc 3 mũi xích để cao chân, móc 14 mũi kép. nối hết vòng.

Vòng 2: móc 3 mũi xích cao chân, mỗi chân 2 mũi (tính cả chân của mũi xích) tổng cộng 30 mũi kép. nối hết vòng.

Vòng 3: móc 3 mũi xích cao chân, cách 2 mũi thêm 1 mũi, rồi sau đó lại cách 1 mũi thêm 1 mũi, cứ thế xen kẽ. nối hết vòng.

Vòng 4: móc 3 mũi xích cao chân, cách 3 mũi thêm 1 mũi, rồi lại cách 2 mũi thêm 1 mũi, cứ vậy lặp lại xen kẽ cho đến hết vòng. nối hết vòng.

Vòng 5: móc 3 mũi xích cao chân, cách 4 mũi thêm 1 mũi, rồi lại cách 3 mũi thêm 1 mũi, cứ vậy lặp lại xen kẽ cho đến hết vòng. nối hết vòng.

Vòng 6: móc 3 mũi xích cao chân, cách 5 mũi thêm 1 mũi, rồi lại cách 4 mũi thêm 1 mũi, cứ vậy lặp lại xen kẽ cho đến hết vòng. nối hết vòng.

Vòng 7: móc 3 mũi xích cao chân, cách 6 mũi thêm 1 mũi, rồi lại cách 5 mũi thêm 1 mũi, cứ vậy lặp lại xen kẽ cho đến hết vòng. nối hết vòng.

Vòng 8: móc 3 mũi xích cao chân, cách 16 mũi thêm 1 mũi. nối hết vòng.

Vòng 9, 10: móc 3 mũi xích cao chân, mỗi chân móc 1 mũi không thêm không bớt. nối hết vòng.

Nối len màu hồng cánh sen vào để móc

Vòng 11 - 14: móc 3 mũi xích cao chân, mỗi chân móc 1 mũi (không thêm không bớt) nhưng sử dụng mũi kép lên và kép xuống liên tục thay phiên nhau (coi video để biết cách móc). nối hết vòng.

Nối len hồng phấn vào móc tiếp, cắt len hồng cánh sen đi.

Vòng 15, 16: móc 3 mũi xích cao chân, mỗi chân móc 1 mũi không thêm không bớt. nối hết vòng.
phần vành mũ (toàn bộ móc bằng mũi đơn)

Vòng 17: móc 1 mũi xích, móc bằng mũi đơn, cách 8 thêm 1 cho đến hết. nối hết vòng.

Vòng 18: móc 1 mũi xích, cách 9 thêm 1 cho đến hết. nối hết vòng.

Vòng 19: móc 1 mũi xích, cách 10 thêm 1 cho đến hết. nối hết vòng.

Vòng 20: móc 1 mũi xích, cách 11 thêm 1 cho đến hết. nối hết vòng.

Vòng 21: móc 1 mũi xích, mỗi chân 1 mũi. nối hết vòng.

Gút lại rồi cắt len