Khoe hàng trên mạng
"8x, 9x khoe hàng", "show hàng qua webcam", "chụp ảnh tự sướng"... là những thuật ngữ chỉ có trong thời đại @. Dưới đây là 7 kiểu "khoe hàng" thường gặp nhất!


Một là đùa chữ "khoe hàng"
Ảnh trên "gây sốc" diễn đàn lâu nay

Hai là cứ thịt ta bày
Không gây sốc cũng biết bao "tay" thèm

Ba là khoe kiểu "phải xem"
(Hàng không xem, mắt chỉ thèm... xung quanh)
Bốn là khoe kiểu "nhà lành"
Bấm đây, để thấy rằng anh sẽ cười

Năm là khoe rất khác người
Ai khó tính, cũng phải cười cùng ta

Sáu là khoe kiểu: - Chà chà
Nhìn qua cũng biết đây là đẩy đưa

Bảy: Kiểu "mất giấc ngủ trưa"
Khoe câu, khoe chữ... hễ đưa là cười