Các bác cho e hỏi, phụ nữ sau khi quan hệ với bạn trai thì không sao. Nhưng vài ngày (khoảng 3 ngày) sau lại thấy ra máu nhưng ít thôi. K biết có bị gì k nữa? Triệu chứng này xuất hiện 2 lần rồi! :tongueout: