Có ai biết về việc nội soi tử cung vòi trứng ko? Cho mình hỏi chút với.
Thứ nhất là : Họ nội soi như thế nào ? (vì mình chưa đi nội soi cái gì bao giờ?)
Thứ 2 là : Quá trình mổ ra sao và có đau ko?
Thứ 3 là : Kinh phí có quá đắt ko?
Ai cho mình thông tin với , mình cảm ơn nhiều!