Ở vùng kín của e có nổi cái hạch to bằng hạt đậu . Lúc đầu thì ngứa , về sau lại thấy đau . E bị sao vậy ?? làm như thế nào để hết . Mong các bạn ai biết giúp mình với