Ông bà mình bảo; nhìn con gái ma lông mày dựng lên 1/2 đoạn thi co thai, o phân gần ức giựt mạnh la co thai chắc,,,,liệu co tin nổi điều nay không?