* Hút thai xong phải kiêng những gì?
* Phải kiêng bao lâu vợ chồng e mới quan hệ lại được và bao lâu thì vợ chồng e mới có thể có con tiếp đươc?
* Mong bác sĩ và mọi người tư vấn giúp e với.E XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN BÁC SĨ VÀ MỌI NGƯỜI.