Cháu năm nay 22 Tuổi, Kinh nguyệt cháu không Đều, Có khi 2 tháng mới có Kinh nguyệt 1 lần, Cháumuốn dùng thuốc điều hòa kinh nguyệt, nhưng không biết dùng thế nào là đúng? Dùng thuốc Tây hay thuốc nam, Thuốc nào Tốt hơn? Và Dùng thuốc hằng ngày hay chỉ khi nào gần đến kinh nguyệt mới Dùng, Bác sĩ giúp Cháu với!
Cháu cám ơn Bác Sĩ nhiều!