Có thể nhìn bên ngoài hoặc có biểu hiện gì khi bà bầu sắp sinh em bé ko mấy bác?